vineta-5

Grup de lectura. Seminari de crítica a l’economia.

Durant les cinc sessions que realitzàrem al grup de lectura, van anar intercalant les lectures dels dos llibres proposats. Per una banda, el llibre de Louis Gill «Fundamentos y límites del capitalismo», i per l’altra banda el llibre de Miachel Henrich «Crítica de la economia política. Una introducció al Capital».

A través d’aquestes, vam conèixer una crítica al marxisme més ideològic i tradicional, i vam estudiar una nova lectura del mètode de l’anàlisi de Marx en la seua obra del capital. Sessió darrere sessió, vam debatre i analitzar totes i cadascuna de les categories d’anàlisi que exposa Marx, per entendre les lleis fonamentals que regulen el mode de producció capitalista. Entre les diferents categories-conceptuals estudiades vam vore:

  • Una crítica a la concepció aïllada i individualista de l’individu, base del raonament de la crítica a l’economia política de l’època de Marx.

  • La mercaderia com a forma social, a través de la qual s’expressa la riquesa material del régim social capitalista.

  • La dualitat natural i social de la mercaderia, el valor d’us i valor de canvi. L’expressió social de valor.

  • La divisió social del treball i la propietat privada del mitjans de producció, en l’organització de tot el procés de producció capitalista.

  • La doble naturalesa del treball, el treball concret i treball abstracte, i la forma social d’extracció del valor.

Tot i la seua complexitat, el seu estudi de forma conjunta, ens va permetre entendre-les, i generar debats al voltant d’aspectes més concrets i significants de la realitat actual.

És per això, que des de la Biblioteca social, ens agradaria reprendre de nou el grup de lectura, i seguir generant espais de debats i formació al voltant d’un tema. Però no sense abans, fer una valoració conjunta del grup.

Per tant a la propera sessió del grup, ens agradaria dedicar-la a valorar conjuntament l’experiència, i reprendre de nou la continuïtat del grup. Així que prèviament proposem parlar:

  • Fer una síntesi de tots els conceptes que hem vist durant les diferents sessions.

  • Compartir una valoració conjunta de l’experiència i l’aprenentatge.

  • Valorar la continuïtat de les lectures o triar-ne de noves. Noves propostes.

  • Organitzar de nous les trobades per al nou curs, i fixar una continuïtat en el calendari.

Vos esperem a totes a el proper dissabte dia 17 de setembre a les 11h a l’Ateneu Popular de Xàtiva.